Модерни японски символи в Токио — част 2 (снимки)

Япония е страна с невероятна и много цветна култура. Много от това, което се случва там, не се поддава на нашето разбиране. Днес ние ще видим втората селекция на фото — «Светът е модерен японски герои, които можете да срещнете по улиците на Токио.