Моралът в живота на човека

моралните норми

Съвременното общество е невъзможно да си представим без етични норми. Всяка уважающее себе си-членка е държавата закони, на които гражданите са длъжни да следват. Моралната страна на всеки бизнес е трудна съставка, която не е за пренебрегване. В нашата страна има понятие морални вреди, когато са причинени човек неудобство се измерват в материален еквивалент, за поне частично компенсиране на неговия опит.

Поуката – приетите в обществото норми на поведение и представяне на поведение. Под морала и се отнася за морални ценности, обичаи, обичаи и разпоредби. Ако в едно общество някой извършва действия, които противоречат на посочените норми, тогава те се наричат неморални.

Концепцията за морала е много тясно свързано с етиката. Спазването на етични схващания изисква високо духовно развитие. Понякога социални инсталация са в противоречие с нуждите на самата личност, и тогава възниква конфликт. В този случай е отделен човек със собствената си идеология рискува да се окаже неразбрана, самотна сред обществото.

Как се оформя морал?

Моралът на човека в по-голяма степен зависи от него самия. Само на самата личност е отговорен за това, че с нея се случва. От това, доколко тя е готова да се придържаме към установените в обществото поръчки зависи, дали човек е преуспял, приемаме други. Развитието нрави, морални понятия се случва в компанията-майка семейство. Точно тези са първите хора, с които започва да си взаимодействат дете на първо място, това е живота си, и наложи сериозен отпечатък върху съдбата му. Следователно, формирането на морала оказва съществено влияние на заобикалящата среда, в която расте човек. Ако детето расте в разбито семейство, той е с малки години се сгъва грешна представа за това, как е устроен светът и се формира изкривена представа за себе си в обществото. Възрастен, такъв човек ще започне да изпитва огромни трудности в общуването с други хора и ще изпитат върху себе си недоволство от тяхна страна. В случай на отглеждане на дете в азиатско-тихоокеанския регион средностатистическо семейство, той започва да абсорбира в себе си стойността на най-близкия си обкръжение, и този процес се случва по естествен начин.

Осъзнаването на необходимостта да се следват предписанията на обществения става за сметка на наличието на човек такова нещо като съвест. Съвестта се формира от най-ранно детство под влияние на обществото, както и индивидуалното вътрешно усещане.

Функции на морала

Малцина от хората наистина възниква въпросът, защо се е поуката? Това понятие се състои от много важните компоненти и да пази съвестта на човек от нежелани действия. За последиците от неговия морален избор личност е отговорен не само пред обществото, но и пред себе си. Има функция морал, които помагат да се изпълнява своята задача.

Прогнозната функция е свързана с това как други хора или човек сам определя извършени от тях действия. В случай, когато се случва самочувствие, личност разбира се склонен да оправдае действията си с каквито и да било обстоятелства. Направи делата в градския съд е много по-трудно, защото среда понякога е неумолим при оценка на други.

Регулятивная функция помага да се установи в обществото норми, които ще станат закони, предназначени за всеобщо спазване. Правила на поведение в обществото се усвояват на физическото лице на подсъзнателно ниво. Затова, когато влезем в място, където има голям брой хора, повечето от нас, след известно време започва да безпогрешно следват негласным закони, приети точно в този социума.

Юридическо функция е пряко свързана с проверка, колко отделен индивид е в състояние да се придържаме към установените в обществото правила. Подобен контрол помага да се постигне състоянието на «чиста съвест» и на социално одобрение. Ако индивидът не се държи правилно, непременно получава като обратна реакция осъждане от страна на други хора.

Интегрираща функция спомага за поддържане на състояние на хармония вътре в самия човек. Извършване на едни или други постъпки, личност, така или иначе, анализира своите действия, «проверки» на честност и почтеност.

Възпитателна функция се състои в това, че човек има възможност да се научат да разбират и приемат нуждите на околните хора, помислете за техните нужди, възможности и желания. Ако индивидът достига до състояние на такава вътрешна ширина на съзнанието, може да се каже, че той е в състояние да се грижи за другите, а не само за себе си. Моралът често се свързват с чувство за дълг. Човек, който има задължения към обществото, дисциплиниран, отговорен и достоен. Норми, правила и обичаи носят на личност, формират у него социални идеали и стремежи.

Правилата на морала

В съответствие с християнски представи за добро и зло и така, какъв трябва да бъде истински мъж.

Предпазливост е необходима съставна част на всеки силен човек. То предполага наличието на индивида способност адекватно да възприема околната реалност, изграждането на хармонични връзки и отношения, да вземат разумни решения, да действа конструктивно в трудни ситуации.

Съдържанието предвижда забрана заглядываться на лица от противоположния пол, които са в брак. Способността да се справят със своите желания, пориви гледат накриво общество, нежелание да следват духовните канони – осъдени.

Справедливостта винаги предполага, че за всички деяния, извършени на тази земя, рано или късно ще дойде отмъщение или някаква реакция. Справедливо отношение към другите се състои в това, че, на първо място, да признаят тяхната стойност като значими единици на човешкото общество. Уважение, внимание към нуждите им, също принадлежат към тази позиция.

Устойчивостта се формира за сметка на умения да понасят ударите на съдбата, да се изказват за себе си необходимия опит и конструктивно да се излезе от кризата. Устойчивостта като норма на морала предполага стремеж към това, да изпълни своето предназначение и да се върви напред, въпреки трудностите. Преодоляване на препятствия, личността става все по-силен и по-късно може да помогне на други хора да преминават през техните индивидуални тестове.

Старание ценени във всяко общество. Под това понятие се разбира взаимодействие на човека някаква работа, реализацията им на своя талант или способности за благото на другите хора. Ако личността не е готова да споделят резултатите от своите наработок, то не може да се нарече трудолюбив. А именно, необходимостта от дейности трябва да са свързани не с лично обогатяване, а за да служи на резултатите от своята работа колкото е възможно по-голям брой хора.

Смирение се постига чрез продължително страдание и покаяние. Умението да спре навреме, да не се прибегне до отмъщение в ситуация, когато силно ощетени, подобен на този на изкуството. Но наистина силен човек притежава огромна свобода на избор: той е в състояние да преодолее разрушителни чувства.

Учтивост е необходима в процеса на взаимодействие на хората един с друг. Благодарение на нея става възможно заключение изгодни и за двете страни договори и сделки. Учтивост характеризира личността с най-добрата ръка и й помага да се движи в посока на определена цел.

Принципи на морал

Тези принципи съществуват, въвеждане на значителни допълнения в общоприетите социални норми. Тяхната значимост и необходимост, е да допринесе за създаването на общи формули и модели, приети в дадено общество.

Принципът на талиона е ясно доказано понятие нецивилизованных страни – «око за око». Това е, ако някой е претърпял някаква загуба по вина на друг човек, този друг е длъжен да възстанови на първия помощта на собствената си загуба. Съвременната психологическа наука говори за това, че трябва да умее да прощава, да преконфигурирате себе си в положително и да се търсят конструктивни методи за излизане от конфликтната ситуация.

Принцип на нравствеността предполага следването на християнските заповеди и спазването на божествения закон. Отделен индивид няма право да причини вреда на ближния си, умишлено се опита да достави му навреди, основана на измама или кражба. Принцип на морала по-силно вика за съвестта на човека, го кара да си спомня за духовния компонент. Фразата «Отнасяйте се с колегите така, както искате той да се отнася към теб» — най-яркото проявление на този принцип.

На принципа на «златната среда» се изразява във възможността да видите мярка във всички неща. За първи път този термин се въвежда Аристотел. Тенденция за избягване на крайности и постоянно се движат в посока на определена цел, със сигурност ще доведе до успех. Не може да се използва другия човек като средство за решаване на техните индивидуални задачи. Във всичко, което трябва да се знае мярката, да умее навреме да отиде на компромис.

Принципът на благополучие и щастие представен под формата на следващото постулата: «Постъпвай по отношение на ближния така, за да му доставят най-голямо благо.» Без значение какъв акт ще бъде извършено, важното е, че ползата от него може да бъде колкото е възможно по-голям брой хора. Този принцип на морала предполага способността да се предскаже ситуацията в няколко стъпки напред, да се предвидят възможните последици от своите действия.

Принципът на справедливост се основава на еднакво отношение между всички граждани. Той казва, че всеки от нас трябва да спазва негласные правила за поведение с други хора и да се помни за това, че един съсед, който живее с нас в една къща, която има същите права и свободи, което и ние. Принципът на справедливостта предвижда наказание в случай на извършване на незаконни действия.

Принцип на хуманизма е водещ сред всички горе. Той предполага наличието на всеки човек представа за снисходительном отношение към другите хора. Човещина се изразява в състраданието, в своята способност за разбиране на ближния, да му е максимално полезен.

доброто и злото

По този начин значението на морал в живота на човека е от решаващо значение. Моралът обхваща всички сфери на човешкото общуване: религия, изкуство, право, традиции и обичаи. В съществуването на всеки един отделно взет индивид рано или късно възникват въпроси: как живеем, какъв принцип се следват, какъв избор да направят, и той се обръща за отговор на съвестта.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: