Мизерия

Мизерия

Страдание – това е съществена съставка на живота на всеки човек. Ние все към нещо се стремим, изграждане на определени планове за бъдещето, но не винаги постигаме желания. В такива моменти идва страдание, понякога карайки се отказваме и спусна ръцете си преди време. Разбира се, не е целият живот преминава в страдания, но всички те се случват едни или други недостатъци и загуба.

Същността на страданието

Страданието е състоянието на чувство на неудовлетвореност и най-недоволство. Страдание у човека възниква тогава, когато значими за него желания по някаква причина не бяха реализирани. Същността на страданието се крие в това, че личността започва да се чувства в себе си вътрешна болка, от която дълго време не може да се отърве. Обикновено страдание причинява някаква вътрешна нерешенная проблем, има някои противоречия.

Същността на всички човешки опит се свежда до субективното чувство на загуба и непреодолим препятствия. Често личността възниква чувството, че нищо вече не може да се определи и остава само да се примири със своята нелека съдба.

Смисълът на страданието

Ако се замислите над това, защо хората страдат, отговорът ще намерите не е толкова просто. Този въпрос, най-често остава невыясненным. Съдържанието на умствено натоварване много виждат в това, да помогне на себе си се промени, да преосмисли важни събития от миналото. Въпреки това, малко хора съзнателно избира за себе си страданието като път за духовно преображение. И най-вече само за дълбоко религиозни хора предпочитат да страдат, за да изчистите своите мисли и чувства. Смисълът на страданието те виждат в това, да се измъкне от гнетущих преживявания и допълнителни изкушения на извършване на лоша постъпка. Обикновен човек е изключително рядко изобщо размишлявам над смисъла на страданията и още по-рядко предпочита да се смаже съзнателно. Самата същност на страданието за тях има различно значение: то е свързано с несправедливостта и горчивина.

Причини страдание

Заслужава да се отбележи, че страданието не възниква от само себе си, без видима причина. Какъв е смисълът на човека е да измъчват себе си напразно? Страданието идват в живота ни само, когато имат място на някои обстоятелства, т.е. възниква конкретен смисъл.

Мизерия

Неоправдани очаквания

В живота често възникват моменти, когато нещо не върви, без да се консултирате с нашите вътрешни разбирания и очаквания. Това е така, защото другите хора не винаги знаят и разбират какво се изисква от тях. Освен това, всеки човек влага свой смисъл в днешните събития. Смисъл – това е, което кара личността, води я напред, ни кара да се развива. Съответно и смисъла на живота всеки си има свой. Ако ние ще предяви претенции към любимия човек, който по съдържание е избрал за себе си творчество, а не семейството, в отношенията неизбежно ще възникне конфликт.

Нереалистични очаквания и да предизвика всякакви видове страдания. Човек започва да изглежда, че забравих за него или специално обърна внимание, за да покаже, колко малко означава в конкретна ситуация. Понякога хората не са наясно с това, че обиди на роднина или познат е абсурдно, защото той има съвсем други ценности и приоритети.

Предателство и обида

Те се формират под влияние на неоправдани очаквания. Да речем, човек би искал да получи някакъв определен резултат от взаимодействие с някого, но не се получи. В резултат на това възниква негативна нагласа, чувство на негодувание. Изглежда, че противникът ни предаде и съсипа наличните планове, въпреки че в действителност той дори не може да гадаем за това, което сте очаквали от него е съвсем друго. Чувството на обида, само по себе си е доста разорительную: той не дава на човек възможност да намери смисъл в това, което се е случило, а веднага се настройва срещу противника. Така възниква страданието, което се характеризира с липса на настроение, чести сълзи, общото разстройство на емоционален фон.

Концентрация в идеалния случай

Най-бързият начин за опознаване на страданието е да създаде за себе си някакъв идеален образ и се опитва да се побере под него реалност. Разочароващо в този случай идва много бързо, носейки със себе си липсата на желание да се действа по-нататък. Мъка, често блокира всички опити да намери смислен смисъл в събития. Концентрация в идеалния случай пречи на личността да правят планове, да се радват на живота и неизменно води до страдание.

мизерия

Форми на страдание

Форма на страданието – това е начин да я изрази. Хората по различен начин, могат да показват чувствата си. Освен това, някои несъзнателно избират за себе си активна форма на проявление, а други – по-пасивна. Форми на страдание са разделени на две големи групи.

Отворете формата на

Тази форма позволява на личността в някаква степен да се намали собственото си страдание и да се съсредоточи върху собствените си чувства. Това се случва поради това, че тя не се поддаде на емоциите си, не потиска, а активно изразява. Открита форма е много по-полезно за здравето. Човек в този случай ще положи усилия, за да се постигне справедливост, да защитава собствените си интереси. Той не ще даде опонента, няма да се самообманом. Открита форма позволява по-бързо да се справят с положението, да се проучи наличните страхове и други чувства.

Скрита форма

Някои хора изпитват големи трудности с проява на своите чувства. В този случай може да се говори за скрита форма на страдание. Скрита форма се изразява в това, че човек не може да действа открито, когато става дума за чувства, и затова страда още повече. Скрита форма предполага, че самоличността на всички държи в себе си, не споделя с другите своите преживявания. Такава форма не може да има положително влияние върху здравето: унищожени нервни клетки, се натрупва напрежение и недоволство отношения. Скрита форма на страдание винаги е по-опасно за развитието на личността, тъй като не дава на човек да бъде себе си.

Следователно, всяко страдание си има причини, съдържание и начин на проявление. В известен план, понякога дори е полезно да преосмисли които се случиха в миналото събития, да се направи преоценка на ценности. Това е необходимо, за да се пусне обиди, страхове, огорчения и да живеят по-нататък.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: